नेपालको लागि फ्रान्सको राजदूत महामहिम एन्ड्री य्वेस लगायत बिशिस्ट महानुभावहरु गा.पा.मा

नेपालको लागि फ्रान्सको राजदूत महामहिमज्यू को स्वागत
नेपालको लागि फ्रान्सको राजदूत महामहिमज्यू को स्वागत
नेपालको लागि फ्रान्सको राजदूत महामहिमज्यू को स्वागत
महामहिमज्यू लाई धोति कुर्ता बिदाई गर्दै अध्यक्षज्यु
महामहिमज्यूको स्वागत  कार्यक्रम
महामहिमज्यूको स्वागत  कार्यक्रम

नेपालको लागि फ्रान्सको राजदूत महामहिम एन्ड्री य्वेस लगायत बिशिस्ट महानुभावहरुलाई मु.मु.गा.पा.मा गा.पा.अध्यक्षज्यु लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुवाट स्वागत तथा बिदाईको झलक ।
बिदाईमा मिथिलाको मिथिला आर्ट तथा पहिरण-धोति,कुर्ता अध्यक्षज्युवाट प्रदान ।

(Welcome Program - Ambassador of France to Nepal- Ht.Mr.Andre Yves, UNICEF- Mr. Tomoo Hozumi- Representative, Mr. Stanley Chitekwe- Chief of Nutrition Section, Mr. Anirudra Sharma-Nutrition Specialist, Ms. anita Dahal-Chief- UNICEF Bharatpur Office, Mr.Phulgendra p.Singh- Nutrition Officer-UNICEF B.Office, Ms. Sumi Maskey, Consultant, Nutrition in Emergency).
मिति: २०७४/११/१४

आर्थिक वर्ष: