लामखुट्टेको विषादी छर्ने कामदार सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: